Çıktılar

İl Çevre Düzeni Planı’na (1/100000) Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı işlenecektir.

Nazım İmar Planı’na (1/25000) Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı işlenecektir.

Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı MASTER PLANI hazırlanacaktır.

Bilinçsiz yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir organizasyon çatısı altında toplanması sayesinde sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlanacaktır.

Şehir içindeki hayvancılık faaliyetlerinin bir yerde toplanması ile şehir yaşam kalitesi artırılacak ve Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı içerisindeki insanların yaşam standartları yükseltilecektir.