Faaliyetler

3.2.1. KAPSAMLI LİTERATÜR TARAMASI VE İLGİLİ KURUM TOPLANTILARI SONRASINDA ENVANTERİN ÇIKARILMASI

Kapsamlı literatür taraması çerçevesinde konu ile ilgili Türkçe ve İngilizce tüm basılı ve görsel dokümanlar incelenecektir.

Kamu, özel ve bilgi üreten kurum ve kuruluşların yayınları ve ikincil verilere ulaşılacaktır.

3.2.2. TANIMLANAN BÖLGELERDE YAPILACAK OLAN ÇALIŞMA ILE ILGILI FIZIKI TARAMA YAPILMASI İLE UYGUN YERLERİN HARİTALARIN OLUŞTURULMASI

Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir, Seydişehir ilçe Belediye sınırları içinde Hazine ve mera arazilerinin incelenerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uygun olup olmadığının tespiti ve haritalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

3.2.3. ÇALIŞMA YAPILACAK BÖLGELERİN FOTOĞRAFLANDIRILMASI

Seçilen Alanlar, Tarımsal ve Hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumları fotoğraflanacak ve projenin ilk kısmında mevcut hali gösterilecektir. 

Mevcut durum tespiti ve proje sonunda yapılacaklar açıkça kıyaslanabilecektir.

3.2.4. TANIMLANAN BÖLGELERLE ILGILI YAPILACAK IŞLEMLERI KAPSAYAN RESIM VE ÇIZIMLERIN YAPILMASI, PLAN ÖNERİLERİNİN TESPİTİ

Sözleşmeli Tarım faaliyetlerinin, bir işletme olarak öngörülecek çekirdek çiftçi ailesinin geçimini temin için yapması gereken asgari-azami tarım faaliyetleri, hayvancılık faaliyetlerini yapabileceği işletme büyüklüğünün tespiti, işletmelerin enerji ve yem ihtiyaçlarını karşılayacak ve doğal döngüyü sağlayacak biogaz, işletmelerinin kapasite kurulum miktarlarının tespiti yapılacaktır. 

3.2.5. TANIMLANAN BÖLGELERLE ILGILI ORGANİZE TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN İŞLETMECİLİK FONKSİYONLARININ TANIMLANMASI

Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir, Seydişehir ilçe sınırları içinde seçilecek uygun mera-hazine arazisinin; mevcut toprak etüdleri toplanacak, etüd sonuçlarına göre uygun Tarımsal bitki ekim deseni çıkarılacak, yüksek verimli yağ bitkilerinin ekim analizi yapılacaktır.

3.2.6. ORGANİZE TARIM HAYVANCILIK BÖLGESİ VE KENTSEL YAŞAM ALANLARININ SEÇİLEN 4 PİLOT İLÇE İÇİN KAVRAM, KURAM VE GÖRSEL BİLEŞENLERİNDE ORTAYA KONULMASI

Projede yer alan 4 ilçenin mera ve hazine arazileri esasında Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı planlarının belirlenmesi.

Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı master planı çalışmasının yapılması.

Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı projesine uygulama için hangi alt yapılara ihtiyaç olduğunun belirlenmesi.