Konya, Tarım ve Hayvancılıkta Organize Oluyor!

Seydişehir, Ereğli, Cihanbeyli ve Akşehir’de kurulacak olan bölgesel kalkınmaya öncülük yapacak ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi projesinde;

» Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı MASTER PLANI hazırlanacaktır.

» Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı projesine uygulama için hangi alt yapılara ihtiyaç olduğu belirlenecektir.

» Bilinçsiz yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir organizasyon çatısı altında toplanması sayesinde sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlanacaktır.

» Şehir içindeki hayvancılık faaliyetlerinin bir yerde toplanması ile şehir yaşam kalitesi artırılacak ve Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam    Alanı içerisindeki insanların yaşam standartları yükseltilecektir.

» Bölgede yaşayan insanların, enerji ihtiyaçlarını kendi faaliyetlerinin doğal döngüsünden elde edilen enerji kaynaklarıyla desteklenebilirliği etüdü ortaya konacaktır.

» Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı master planında tarım alt bölgeleri itibariyle yığınlaşma ekonomileri üzerinde durularak bunların esasında 4 ilçe için plan hazırlanacaktır.

» Hazırlanacak planda sektörün dayalı ve bağlı sanayiler Sanayilere yer verilecektir. İşleme, sınıflandırma, depolama, paketleme, geri dönüşüm ve ticaret  entegrasyonları esas alınacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 23.01.2015 11:30:45