İşin Tanımı

TR-52 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak ve Sosyo-ekonomik gelişmelere imkân tanıyacak, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı MEKÂNSAL PLANININ ortaya konulmasıdır.